0934 035 467

BỆNH HEN SUYỄN GÂY RA BỞI GẮNG SỨC

Bệnh hen suyễn có lây không, bệnh hen phế quản ở trẻ em, cách trị bệnh hen suyễn, điều trị hen phế quản, bệnh hen suyễn ở trẻ em

 tải xuống

GẮNG SỨC CÓ GÂY RA BỆNH HEN SUYỄN

Hen phế quản đặc trưng bởi tăng tính phản ứng của đường hô hấp đối  với các khích thích đặc hiệu và không đặc hiệu. Sự co thắt phế quản gây ra bởi gắng sức là một đặc điểm chung ở những bệnh nhân có bệnh hen không quá mẫn, ngoại sinh (extrinsic, atopic asthma) và  bệnh nhân hen không quá mẫn, không rõ nguyên nhân (cryptogenic, nonatopic asthma) và sự co thắt phế quản do gắng sức này là sự phản ánh tăng tính phản ứng không đặc hiệu của phế quản. Nó sảy ra trong khoảng 70 -80% bệnh nhân hen, trong vòng 10 phút khi có hoạt động mạnh mẽ. Trong vài năm gần đây, hiểu biết về các vấn đề liên quan tới hen do gắng sức tăng lên đã thôi thúc các  nhà nghiên cứu đi sâu vào nghiên cứu cơ chế hiện tượng này để tìm ra phương pháp điều trị hợp lý.

Ngày nay người ta thừa nhận rộng rãi rằng một trong các quá trình đầu tiên trong sự co thắt phế quản do gắng sức  có thể là sự làm mát đường hô hấp do tăng sự trao đổi nhiệt ( mất nhiệt) bởi tăng sự trao đổi khí ( tăng không khí – hyperventilation). Mức độ của ảnh hưởng này phụ thuộc vào bản chất, mức độ , và thời gian  gắng sức  và do vậy phụ thuộc vào tốc độ và độ sâu của không khí cũng như vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí hít vào. Hít vào không khí ẩm và ấm ít gây ra co thắt phế quản hơn là không khí khô và lạnh. Cơ chế mà qua đó việc làm lạnh đường hô hấp gây ra co thắt phế quản vẫn chưa rõ. Có thể là  bản thân việc  làm lạnh đường hô hấp đã quá mẫn gây ra sự co thắt cơ trơn phế quản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự kích hoạt các thụ thể đã  kích thích và sau đó  kích hoạt  các phản xạ co thắt phế vị. Mặt khác sự làm lạnh như vậy có thể dẫn đến giải phóng các chất trung gian từ dưỡng bào theo cách tương tự như cách đã mô tả trong bệnh mày đay do lạnh.

Bên cạnh làm lạnh đường hô hấp, việc mất nước từ niên mạc phế quản do tăng thông khí cũng được coi là sự kích thích chủ yếu đối với co thắt phế quản do gắng sức. Tác động này có thể tạo ra môi trường hyperosmolar ( tăng áp lực thấm thấu) bên trong đường hô hấp đối và các điều kiện như vậy có thể trực tiếp dẫn đến háo  với kích thích miễn dịch. Theo đúng quan điểm này, các dưỡng bào phân lập từ phổi người giải phóng ran histamine lên dịch treo (suspension) trong các chất đệm hyperosmolar có chứa mannitol. Hơn nữa sự giải phóng này  tăng lên một cách cộng hưởng khi kích thích miễn dịch các dưỡng bào bằng kháng thể kháng IgE của người.

Có thể đáng chú ý nhất  là dưỡng bào thu được từ đường hô hấp của người bằng cách rửa phế quản phế nang phản ứng mạnh hơn nhiều với kích thích hyperosmolar so với các dưỡng bào nhu mô phổi, và sự giải phóng này giảm xuống  nhiều bởi cromolyn. Điều này có thể phù hợp một cách đặc biệt vì chính các dưỡng bào nằm trên bề mặt đường hô hấp sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường hyperosmolar và sự giải phóng các chất trung gian có thể có vai trò trọng tâm trong cơ chế của co thắt phế quản do gắng sức.

Từ lâu người ta đã biết rằng cromolyn khí dung là một thuốc phòng bệnh hiệu quả để điều trị hendo gắng sức. Nedocromil ít nhất có hiệu quả tương dương cromolyn và có thể có hiệu quả hơn. Dựa vào các tác dụng kháng dị ứng kháng các thuốc này và các cơ chế mà qua đó sự gắng sức có thể dẫn đến sự giải phóng các chất trung gian từ dưỡng bào, người ta thường sự dụng  các phát hiện này như là bằng chứng chứng tỏ rằng sự thoát hạt của dưỡng bào có liên quan trực tiếp đến sinh bệnh học của bệnh.

Tuy nhiên sinh bệnh học này rất phức tạp và đã từ lâu người ta tranh cãi nhau về vai trò chính xác của dưỡng bào trong bệnh hen  do gắng sức và cho đến nay nó vẫn là đề tài của nhiều công bố trái ngược nhau. Những cố gắng trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề này là các nổ lực để xác định liệu có các chất trung gian của dưỡng bào được giải phóng vào trong hệ tuần hoàn toàn thân các quá trình co thắt phế quản  do gắng sức ở những bệnh nhân hen. Một số tác giả đã công bố rằng cả histamine và tác nhân hóa ứng động bạch cầu trung tính (neutrophil chemotactic factor – NCF) được giải phóng vào trong huyết tương của những bệnh nhân hen quá mẫn và không quá mẫn trong quá trình gắng sức và rằng sự xuất hiện sự co thắt phế quản . hơn nữa có một sự tương quan lớn giữa nồng độ của histamine hoặc NCF và mức độ bít tắt đường hô hấp và việc sử dụng trước cromolyn ức chế cả sự co thắt phế quản và sự giải phóng hai chất trung gian trên. Ngoài ra các chất đối kháng H1 có tiềm năng như astemizole và terfendine có khả năng làm thay đổi sự co thắt phế quản do gắng sức ở những đối tượng hen, mặc dù tác dụng của không mạnh bằng các chất động mạch B.

Các dữ liệu ở trên dường như cung cấp bằng chứng thuyết phục về sự liên quan của dưỡng bào trong bệnh hen do gắng sức. tác dụng của cromolyn và nedocromil có thể là do sự ức chế giải phóng các chất trung gian từ các tế bào này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã không thể chứng tỏ được có sự tăng đáng kể nồng độ histamine trong máu trong quá trình hen do gắng sức và các tác giả này cho rằng sự tăng nồng độ histamine trong máu ở các nghiên cứu khác có thể liên quan đến tăng các bạch cầu ưa bazo tuần hoàn (một phản ứng bình thường do gắng sức và cách thức xử lý các mẫu xét nghiệm hơn là do sự thoát hạt của dưỡng bào ở trong phổi. Rõ ràng là nguồn gốc của các bất đồng này vẫn còn cần giải quyết trước khi người ta có thể hiểu một cách hoàn toàn vai trò phòng bệnh chính xác của cromolyn và nedocromil trong bệnh hen do gắng sức.

 

Trả lời

YÊU CẦU NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC GỌI LẠI